ZGŁOŚ PROJEKT DO 5 EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA

JAK ZGŁOSCIĆ PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA

 1.  Zastanów się, co chcesz zmienić na Mazowszu.
 2. zapoznaj się z zasadami zgłoszenia projektów na bom.mazovi.pl 
 3. wypełnij formularz zgłoszenia projektu 
 4. zbierz poparcie dla swojego projektu u minimum 50 mieszkańców województwa mazowieckiego w formie listy elektronicznej lub papierowej
 5. zgłoś projekt w formie elektronicznej albo wyślij pocztą złóż osobiście w siedzibie urzędu lub w delegaturze. 

MOŻESZ ZGŁOSIĆ PROJEKT 

 • inwestycyjny o maksymalnej wartości 1 200 00 zł brutto
 • nie inwestycyjny o maksymalnej wartości 240 00 zł brutto

PROJEKT SKŁADANY DO BOM MUSI BYĆ

 • zgodny z zakresem zadań województwa, 
 • możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego
 • ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców województwa
 • zrealizowany na nieruchomości, do której województwo posiada tytuł prawny, jeżeli jest to projekt inwestycyjny

Więcej informacji na bom.mazovia.pl

 

 

 

support: estinet.pl