Willa Radogoszcz

Willa Radogoszcz został wybudowana na ówczesnych przedmieściach Grodziska w 1889 roku. Elegancki pałacyk powstał prawdopodobnie na zlecenie Zacharija Putiato, naczelnika powiatu sochaczewskiego, z przeznaczeniem na letnią rezydencję carskiego urzędnika. Po 1914 roku dom został zakupiony przez Rozalię i Pawła Helcmanów, warszawskich aptekarzy. W latach międzywojennych budynek często zmieniał właścicieli, którzy nadawali mu rozmaite nazwy. Według zachowanych źródeł, jednym z mieszkańców willi miał być miejscowy rabin.

Po 1945 roku swoją siedzibę miało tu powołane przez artystów osiadłych w Grodzisku i okolicach Stowarzyszenie Miłośników Sztuki. W ramach działalności kulturalnej stowarzyszenia prowadzono szereg sekcji związanych z rozmaitymi formami kształcenia artystycznego, m.in. sekcję fotograficzną i teatralną, a także ogniska – plastyczne i muzyczne, które dały początek placówkom publicznym. W latach PRL-u willa służyła również jako miejsce spotkań różnych środowisk i organizacji działających w mieście, w tym rzemieślników i kupców grodziskich. Od 1972 roku w Radogoszczy znajdował się punkt naprawy sprzętu AGD.

Odzyskany przez władze miejskie budynek został przekazany Ośrodkowi Kultury. W latach 1994-2010 działało tu Centrum Edukacyjno-Kulturalne, a następnie – po zakończeniu rewitalizacji obiektu w 2012 r. – Galeria Etnograficzna. Od 2018 r. we wnętrzach willi realizowane są zajęcia dla młodzieży w ramach projektu Galeria Młodych. W listopadzie 2019 r. w Radogoszczy ruszyło Kino Wolność, należące do sieci kin studyjnych i lokalnych.

support: estinet.pl