Program Operacyjny Polska Cyfrowa – „Grodzisk Mazowiecki łączy pokolenia i likwiduje bariery”

 

Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 152 400 zł na realizację projektu pn. „Grodzisk Mazowiecki łączy pokolenia i likwiduje bariery”. Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane na liście rankingowej, na wysokim 13 miejscu i skierowane do objęcia  wsparciem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach wdrażanego przez Narodowe Centrum Kultury programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultur.

Celem projektu jest wyposażenie kadry w kompetencje i umiejętności niezbędne do dalszego rozwijania oferty kulturalnej oraz doposażenie, w niezbędny do poprawy jej atrakcyjności, sprzęt wraz z oprogramowaniem.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.06.2022r.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Projekt z kulturą w e-świat

23.10.2018 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Z kulturą w e-świat”, realizowanego przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt dotyczy wykorzystania e – usług w działalności Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki w ramach którego zaplanowano m.in. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i konfiguracją, zakup sprzętu serwerowni, rozbudowę systemu zakupu biletów na wydarzenia organizowane w kinie, utworzenie platformy do zamawiania zasobów lokalowych oraz zapisywania na warsztaty/zajęcia/wycieczki organizowane przez Beneficjenta oraz platformy do streamingu wydarzeń kulturalnych, w tym zagranicznych, rozbudowę systemu wewnątrzadministracyjnego – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, wprowadzenie korespondencji elektronicznej, integrację systemu księgowego, uruchomienie e-archiwum wraz z digitalizacją dokumentów, utworzenie mobilnego systemu edukacji dla mieszkańców i turystów oraz portalu internetowego do obsługi e-usług wraz z aplikacją mobilną.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.06.2020 r.

Wartość projektu ogółem to 930 963,64 zł, z czego 604 581,60 zł pochodzi z dotacji unijnej.