Muzyczne

Gitara

Piotr Gąssowski

Perkusja

Tomasz Tarczyński

Kapela Od Grodziska

Maciej Kierzkowski

Gitara

Piotr Michalski