Muzyczne

Gitara

Piotr Gąssowski

Perkusja

Tomasz Tarczyński

Gitara

Piotr Michalski

Kapela Od Grodziska

Maciej Kierzkowski