Ogólnopolski Konkurs Malarski “Jak się masz Polsko w Unii Europejskiej”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim “Jak się masz Polsko w Unii Europejskiej”.

Cele konkursu:

– uczczenie 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;

– zwrócenie uwagi na zmiany jakie zaszły w naszym kraju;

– kształtowanie umiejętności ukazywania w formie plastycznej swoich wizji dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej;

– umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców.

 

Warunkiem udziału będzie stworzenie obrazu, który przedstawi własną interpretację malarską.

 

Jurorzy w szczególny sposób będą zwracać uwagę na zgodność z tematem, interesujące, ciekawe kompozycje, staranność wykonania oraz ogólne wrażenie artystyczne.

 

Uczestnicy startują w trzech kategoriach wiekowych:

10-13 lat, 14-16 lat, 17-20 i 21 lat i powyżej, format prac: A3 – prosimy nie rolować prac,

– podłoże prac: sztywny karton, tektura, płótno,

– technika: malarstwo (akwarela, tempera, olej, akryl),

– każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, na odwrocie każdej pracy należy dołączyć czytelną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora, tytuł pracy, miasto, e-mail do kontaktu, imię i nazwisko opiekuna artystycznego (w przypadku zgłoszenia indywidualnego), nazwę, telefon i e-mail placówki (w przypadku zgłoszenia z placówki)- pozostałe informacje bez zmian.

Prace prosimy składać osobiście lub przesłać do dnia 24.04.2024 r. Lista Laureatów i godzina wręczenia nagród zostanie zamieszczona w dniu 07.05

2024 r. (wtorek) na naszej stronie internetowej www.wck-wawer.pl

 

Wernisaż oraz Gala wręczenia nagród odbędzie się w dniu 18.05.2024 r.,

(sobota) w Filii Zastów WCK w Warszawie, przy ulicy Lucerny 13.

Unia Regulamin

support: estinet.pl