Konkursy

Mamy ogromną przyjemność zaprosić  do udziału w III edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno-Literackiego “Łap Chwilę” pod hasłem “Ile waży szczęście?” 
 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od 9 do 20 roku życia uczęszczającej do placówek oświatowych i kulturalnych na terenie województwa mazowieckiego. Do konkursu można zgłaszać się poprzez placówkę, jak również indywidualnie.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Uczestnik może złożyć pracę na konkurs w dwóch kategoriach.
  I. Literackiej:
  1. poezja – maksymalnie dwa utwory poetyckie (wiersze, fraszki, teksty piosenek itp.);
  2. jeden krótki utwór literacki (opowiadanie, pamiętnik itp.) eseistyka i publicystyka (reportaż, esej itp.)
  Prace literackie należy wysłać formie elektronicznej na adres e-mail: imprezy.zwpek@eduwarszawa.pl – w temacie wiadomości wpisując „Łap Chwilę”-kategoria literacka. Praca powinna mieć objętość do 3 stron A4 maszynopisu – czcionką Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,5.
  Plik powinien być utworzony w formacie .docx. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora, kategorię wiekową oraz gatunek utworu, np.: Jan_Kowalski_9-12_wiersz.docx .
  II. Fotograficznej: samodzielnie wykonane 4 zdjęcia ukazujące uchwycony przez uczestnika temat w formie odbitek w formacie 13 x 18 cm każda. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna, lecz zachęcamy do „łapania chwil” aparatem w telefonie. Elektronicznie zdjęcia powinny być wysłane w formacie .jpg lub .png.
  Odbitki należy dostarczyć do placówki osobiście lub pocztą na adres: Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Brożka 1a, 01-442 Warszawa, z dopiskiem „Łap Chwilę” (placówka jest czynna: pon.–czw. w godz. 10.00-20.00, pt. w godz. 10.00-19.00), jak również wysłać zdjęcia w formie elektronicznej na adres e-mail: imprezy.zwpek@eduwarszawa.pl – w temacie wiadomości wpisując „Łap Chwilę” – kategoria fotograficzna.
  Warunkiem zakwalifikowania pracy fotograficznej do konkursu jest dostarczenie zdjęć w formie zarówno papierowej jak i elektronicznej.

·         Prace należy dostarczyć do 17 lutego 2023 r.

 • Lista nagrodzonych osób, zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie – www.zwpek.pl i na naszym facebooku – https://www.facebook.com/MDKwola do dnia 1 marca 2023 r.
 • Dla osób nagrodzonych i wyróżniających się przewidzieliśmy nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.
  Gala finałowa odbędzie się 8 marca 2023 roku o godz. 14.00 w naszej placówce.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zapraszamy szkoły oraz domy i ośrodki kultury do udziału w konkursie plastycznym “Zmiana diety dla planety”

Czy można codziennie robić coś dobrego dla planety? Owszem!
Stosując zasady diety planetarnej możesz mieć pewność, że to co kupujesz i jesz jest dobre nie tylko dla Ciebie, ale także dla planety.

Dieta planetarna to sposób żywienia zaproponowany przez naukowców z EAT Lancet Commission on Food, Planet, Health. Powstał z potrzeby uświadomienia ludzi o tym jaki wpływ na stan środowiska ma produkcja żywności.

więcej o konkursie https://niemarnuje.bankizywnosci.pl/konkurs-zmiana-diety-dla-planety/

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SZKIC MA MOC 2023!

Konkurs organizowany jest już po raz trzeci przez Legnickie Centrum Kultury i towarzyszy wydarzeniu jakim jest Międzynarodowa Wystawa Satyrykon. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół o profilu artystycznym i ma na celu wyłonić oryginalny zbiór szkiców jednego autora.

Konkurs daje szanse artystom młodego pokolenia wejście w świat artystyczny oraz możliwość prezentacji swojej twórczości na wystawie pokonkursowej w Legnicy a także udział w festiwalu Satyrykon. Dla laureatów przewidziane są nagrody finansowe oraz dyplomy i medale za zajęcie głównych miejsc w konkursie.
Regulamin, karta zgłoszeń i informacja o konkursie jest zamieszczona na naszej stronie : http://satyrykon.pl/szkic-ma-moc-juz-po-raz-trzeci/

Informacje o konkursie zamieściliśmy też jako wydarzenie na Facebook: https://fb.me/e/3C7eMf6ZA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hajnowski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pn.

XVIII Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów – Biennale 2023 pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka. Regulamin Konkursu, karta zgłoszenia i oświadczenie RODO do pobrania na stronie Hajnowskiego Domu Kultury  pod adresem www.hdk.hajnowka.pl

REGULAMIN KONKURSU

XVIII OGÓLNOPOLSKA WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW – Biennale 2023

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka

Cele konkursu

n  propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka

n  popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych

n  promocja nauczycieli i instruktorów plastyki o niekonwencjonalnych metodach pracy
     z młodymi artystami

 Zasady udziału

 1. Jeden uczestnik może złożyć max. 3 prace. Można też zgłosić zbiorowo najlepsze prace grupy (koła, klasy, szkoły), ilość prac nie powinna przekroczyć 10 .
 2. Wiek uczestników : 5 – 20 lat
 3. Temat pracy, format i technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż , rzeźba (wykluczone techniki z materiałami sypkimi i nietrwałymi oraz kopie innych artystów). Prosimy nie rolować prac.
 4. Opatrzenie każdej pracy kartą informacyjną : imię i nazwisko, wiek, adres placówki rekomendującej pracę oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO, a w przypadku, gdy prace będą dostarczane zbiorowo prosimy o dołączenie listy uczestników z podpisanymi indywidualnymi zgodami RODO.
 6. Termin nadsyłania prac – do 4.03. 2023 r. na adres: Hajnowski Dom Kultury,
 7. T.Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka Wystawa planowana jest na maj 2023 r.
 8. Komisja konkursowa wyłoni z poszczególnych grup wiekowych (5-6 lat, 7-9 lat,

10-14 lat, 15-18 lat) po 3 najciekawsze prezentacje indywidualne i 5 zespołowych. Autorzy najlepszych prac otrzymają statuetki lub medale ,, TALENT 2023” oraz dyplomy i katalogi z pracami laureatów.

 1. Komisja może przyznać Nagrodę Grand Prix.
 2. Organizator Konkursu nie zwraca prac nagrodzonych i wyróżnionych. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. Nagrody nieodebrane w czasie uroczystego wernisażu będą przesłane pocztą na koszt autora, bądź instytucji.

 10.Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.