Konkursy

Poniżej publikujemy informacje o konkursach:

 

KONKURS FOTOGRAFICZNO-LITERACKI

Zapraszamy do udziału w I edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno-Literackiego ‘Łap Chwilę” pod hasłem “Z perspektywy przechodnia”

 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od 9 do 19 roku życia uczęszczającej do placówek edukacyjno- wychowawczych na terenie województwa Mazowieckiego. Do konkursu można zgłaszać się poprzez placówkę, jak również indywidualnie.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Uczestnik może złożyć pracę na konkurs w dwóch kategoriach.
  I. Literackiej:
  1. poezja- maksymalnie dwa utwory poetyckie (wiersze, fraszki, teksty piosenek itp.);
  2. jeden krótki utwór literacki (opowiadanie, pamiętnik itp.) eseistyka i publicystyka (reportaż, esej itp.)
  do 3 stron A4 maszynopisu – czcionką Times New Roman roz. 12, interlinia 1,5.
  II. Fotograficznej: samodzielnie wykonane zdjęcie w formie odbitki o formacie 13×18 cm .
  Technika wykonania zdjęcia jest dowolna, lecz zachęcamy do korzystania z aparatu w telefonie.
 • Prace należy dostarczyć:
  1. W formie papierowej, osobiście lub pocztą na adres:

  Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, 01-442 Warszawa, ul. J. Brożka 1a (placówka czynna jest: poniedziałek-czwartek od 10.00 do 20.00, piątek od 10.00 do 19.00) do 29 stycznia 2021.
  2. W formie elektronicznej na adres e-mail: zwpek.imprezy@gmail.com
  w temacie wiadomości wpisując „Łap Chwilę- Z perspektywy przechodnia” do 29 stycznia 2021. 
 • Lista nagrodzonych osób, zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie – www.zwpek.pl i na naszym facebooku –https://www.facebook.com/MDKwola do dnia 28 lutego 2021.
 • Dla osób nagrodzonych i wyróżniających się przewidzieliśmy nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.
  Gala finałowa odbędzie się 16 kwietnia 2021 roku o godz. 14.00 w naszej placówce.

Szczegóły, regulamin, karta zgłoszenia uczestnika są dostępne są na naszej stronie  www.zwpek.pl  w zakładce AKTUALNOŚCI  pod nazwą I Wojewódzki Konkurs Fotograficzno-Literacki ‘Łap Chwilę” pod hasłem “Z perspektywy przechodnia” 

KONKURS PLASTYCZNY

Hajnowski Dom Kultury serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XVII OGÓLNOPOLSKIEJ  WIOŚNIE MŁODYCH TALENTÓW – I Hajnowskiego Biennale 2021 pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka

Ogólnopolski konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich typów przedszkoli, szkół, świetlic i placówek kultury oraz osób indywidualnych. Celem konkursu jest odkrywanie młodych talentów, promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka i różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia i oświadczenie RODO do pobrania na www.hdk.hajnowka.pl oraz w załączniku.

ORGANIZATOR:  Hajnowski Dom Kultury, ul. T.Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, tel.85 682 32 03,

85 682 48 08   www.hdk.hajnowka.pl, e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl              

                                                                   

 XVII OGÓLNOPOLSKA WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW

I Hajnowskie Biennale 2021

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka

Cele konkursu

  propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka

  popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych

  promocja nauczycieli i instruktorów plastyki o niekonwencjonalnych metodach pracy z młodymi artystami

 

Zasady udziału

 1. Jeden uczestnik może złożyć max. 3 prace. Można też zgłosić zbiorowo najlepsze prace grupy (koła, klasy, szkoły), ilość prac nie powinna przekroczyć 10. Wiek uczestników :5 – 20 lat
 1. Temat pracy, format i technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż , rzeźba (wykluczone techniki z materiałami sypkimi i nietrwałymi oraz kopie innych artystów). Prosimy nie rolować prac.
 2. Opatrzenie każdej pracy kartą informacyjną : imię i nazwisko, wiek, adres placówki rekomendującej pracę oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO, a w przypadku, gdy prace będą dostarczane zbiorowo prosimy o dołączenie listy uczestników z podpisanymi indywidualnymi zgodami RODO.
 4. Termin nadsyłania prac – do 10. 03. 2021 r. na adres: Hajnowski Dom Kultury, ul. T.Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka Wystawa planowana jest na maj/czerwiec 2021 r.
 5. Komisja konkursowa wyłoni z poszczególnych grup wiekowych (5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat, 16-20 lat) po 3 najciekawsze prezentacje indywidualne i 5 zespołowych. Autorzy najlepszych prac otrzymają statuetki pn ,, TALENT 2021” oraz medale, dyplomy i katalogi z pracami laureatów.
 6. Komisja może przyznać Nagrodę Grand Prix za szczególne osiągnięcia artystyczne.
 7. Organizator Konkursu nie zwraca prac nagrodzonych i wyróżnionych. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

          10.Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.