Konkursy

XVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki “Wschodami Gwiazd”

Zapraszamy serdecznie do Bytowa (woj. pomorskie) na Ogólnopolski Festiwal Piosenki “Wschodami Gwiazd”.

W jury zasiądą wspaniali: Andrzej Rybiński, Weronika Korthals i Marta Goluch. Zgłoszenia do 17.05.2024.

Więcej informacji na stronie:

https://bck-bytow.pl/xvii-festiwal-piosenki-wschodami-gwiazd/

 

RODO Klauzula Wizerunek 18 +

Karta Zgłoszenia

Regulamin 2024

RODO Klazula Wizerunek Małoletni

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

XXVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI NA FRASZKĘ “O STATUETKĘ JANA KOCHANOWSKIEGO”

Pod patronatem: Starosty Zwoleńskiego i Burmistrza Zwolenia

Dom Kultury w Zwoleniu

zaprasza

Na konkurs należy przesłać 3 fraszki w 4 egzemplarzach.

prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2024

posiedzenie komisji oceniającej odbędzie się 10 czerwca.

na adres: Dom Kultury, Aleja Jana Pawła II 6, 26-700 Zwoleń. tel. 48 676 27 85

nagrody zostaną wręczone w dniu 23 czerwca 2024

podczas 45 Imienin Pana Jana, które od będzie się na terenie MOSiR (Zwoleń, ul. Sportowa 5) około godz.16.00

Klauzula Zgody XXVI Konkurs Na Fraszkę

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VIII edycję Wojewódzkiego Przeglądu Młodzieżowych Spektakli z Pozytywnym Przesłaniem “LUSTERKO”.

Celem naszego Przeglądu jest stworzenie młodym bezpiecznej przestrzeni do formułowania swoich poglądów, otwartego mówienia o swoich problemach, a także wymiana doświadczeń i umiejętności. Przegląd został stworzony również po to, by zachęcić młodzież do czynnego uczestnictwa w kulturze – zainteresowania teatrem oraz wzajemnego rozwijania pasji i myślenia twórczego. 

Przegląd odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 w Młodzieżowym Domu Kultury “Ochota” na ulicy Rokosowskiej 10 w Warszawie.

W tym roku tematyka prezentowanych spektakli jest dowolna, a o kwalifikacji do Przeglądu decyduje kolejność prawidłowo nadesłanych zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie:

  • skanu wypełnionej (prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami lub w komputerze) i podpisanej karty zgłoszenia 
  • zdjęcia/zdjęć oraz opisu promocyjnego 
  • ewentualnych podkładów muzycznych (jeśli są używane w trakcie pokazu)

LUSRERKO2024 – KARTA ZGŁOSZENIA

LUSTERKO2024_REGULAMIN

Na materiały czekamy do 03 kwietnia 2024 roku do godziny 16:00. 

O wynikach kwalifikacji, uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej do 08 kwietnia 2024 roku.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: lusterko@mdkochota.edu.pl lub pod numer telefonu: 793 382 786

 Zachęcam również do polubienia oraz odwiedzania naszej strony na Facebooku: https://www.facebook.com/lusterkomdkochota

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2024.08.30-31 – XXI Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w XXI Konkursie Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka odbywającym się w ramach „Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka”.

Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach 30-31 sierpnia 2024 r. i poprzedzony zostanie preselekcją na podstawie nagrań na YouTube, a następnie kwalifikacjami wstępnymi, które odbędą się w dniu 26 maja 2024 r.

Do udziału w konkursie ZAPRASZAMY młodych wokalistów z terenu całej Polski.

Zgłoszeń, za pomocą interaktywnego formularza, należy dokonać wyłącznie w terminie od dnia 1 marca 2024 r., od godz. 9.00 do dnia 31 marca 2024 r., do godziny 23:59:59.

Szczegóły na stronie: https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=11199 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Powiększ obraz: Trzy osoby w kolorowych ubraniach, śpiewające do jednego mikrofonu

XXVI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej “Rozśpiewany Wawer”

Zapraszamy do udziału w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej “Rozśpiewany Wawer” wszystkich, którzy skończyli cztery lata, a muzyka i śpiewanie piosenek jest ich pasją.

Już czas rozpocząć przygotowania, aby jak najlepiej zaprezentować się na scenie. Piosenka wybrana na konkurs nie może być dłuższa niż cztery minuty i koniecznie musi być w języku polskim.

Zgłoszenia, wysyłamy mailowo na adres rozspiewanywawer2024@gmail.com do 25 marca 2024. Do czytelnie wypełnionej karty należy dołączyć dowód opłacenia akredytacji: 20 zł solista, 50 zł zespół.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 13 i 14 kwietnia 2024.

Koncert laureatów i gala wręczenia nagród odbędzie się 18 maja 2024.

Regulamin

Karta zgłoszenia solisty

Karta zgłoszenia zespołu

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2 edycja Festiwalu Teatralnego Wolność już w kwietniu!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Na zgłoszenia spektakli inspirowanych tematem wolności czekamy do 15 marca!

Najlepsze przedstawienia przygotowane przez uczniów szkół ponadpodstawowych zostaną zaprezentowane w Muzeum Powstania Warszawskiego między 23 a 25 kwietnia.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w konkursie znajdują się w regulaminie festiwalu.

 

Wszystkim zainteresowanym teatrem oraz przygotowującym spektakle do kolejnej edycji festiwalu polecamy webinary z twórcami teatralnymi, które są dostępne na kanale YouTube muzeum.

Wśród nich trzy najnowsze spotkania:

Grupa to jeszcze nie zespół, czyli jak stworzyć teatralny gang na pięć aktorek i jednego aktora – webinar z Agnieszką Glińską, reżyserką teatralną i telewizyjną oraz aktorką;

„Historia wesoła, a ogromnie przez to smutna”, czyli jak pisać fascynujące historie dla teatru – webinar z Agatą Dudą-Gracz, reżyserką teatralną oraz scenografką;  

Jak to mnie zachwyca, kiedy mnie nie zachwyca”, czyli jak zrealizować w teatrze 16-godzine i równocześnie zachwycające „Dziady” – webinar z Michałem Zadarą, reżyserem teatralnym i operowym.

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich webinarów teatralnych zrealizowanych w ramach Festiwalu Teatralnego Wolność.

 

Festiwal Teatralny Wolność

Profil na FB: https://www.facebook.com/FestiwalTeatralnyWolnosc/

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/656601613173350

Wszelkie pytania i zgłoszenia: festiwalwolnosc@1944.pl

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ASTERIADA to jedno z większych mazowieckich przedsięwzięć adresowanych do młodego pokolenia. Festiwal pracował na swoją rozpoznawalność 20 lat. Od samego początku jego ideę wspierają uznani wykładowcy uczelni artystycznych, artyści scen polskich oraz wykwalifikowani specjaliści, którzy dzielą się z uczestnikami swoimi uwagami, konstruktywnie wpływają na rozwój ich warsztatu artystycznego.

XXII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA

Czym jest ASTERIADA?
Festiwal ASTERIADA powstał z myślą o popularyzacji działań artystycznych dzieci i młodzieży. Jego celem jest propagowanie wiedzy o sztuce teatralnej, muzycznej i tanecznej, konfrontacja dorobku artystycznego oraz wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.
Niemal co roku Festiwal zrzesza wykonawców w wieku od 7 do 26 lat, reprezentujących placówki szkolne i pozaszkolne oraz ośrodki kultury z całego Mazowsza. Prawie przez miesiąc najmłodsi uczestnicy po raz pierwszy próbują swoich sił jako twórcy, a starsi i bardziej doświadczeni realizują marzenia o występie na profesjonalnej scenie.

Dlaczego warto wziąć udział?
ASTERIADA to jedno z większych mazowieckich przedsięwzięć adresowanych do młodego pokolenia. Festiwal pracował na swoją rozpoznawalność 20 lat. Od samego początku jego ideę wspierają uznani wykładowcy uczelni artystycznych, artyści scen polskich oraz wykwalifikowani specjaliści, którzy dzielą się z uczestnikami swoimi uwagami, konstruktywnie wpływają na rozwój ich warsztatu artystycznego.

Kto wspiera tegoroczną ASTERIADĘ?
W tym roku patronat honorowy dla ASTERIADY sprawują:
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
Burmistrz Dzielnicy Włochy – Jarosław Karcz
Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP – fundator nagrody Grand Prix w Konkursie Piosenki

Jak wygląda przebieg Festiwalu?
Eliminacje konkursowe prowadzone będą z podziałem na placówki szkolne i pozaszkolne (w tym zgłoszenia indywidualne)

Piosenka
23 -24 -25 lutego 2024 – Piosenka etap 1
Miejsce: Artystyczny Dom Animacji – filia DKW przy ul. ks. Juliana Chrościckiego 14, Warszawa

8 – 9 marca 2024 – Piosenka etap 2
Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Teatry: 1 – 2 marca 2024
Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Taniec: 3 – 4 marca 2024
Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Ogłoszenie wyników i Koncerty Galowe z udziałem wybranych wykonawców:
22 marca 2024 – laureaci z placówek szkolnych
23 marca 2024 – laureaci z placówek pozaszkonych
Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 lutego 2024 r.
Warunkiem udziału w Festiwalu jest przesłanie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów zawierających: wypełnioną elektroniczną kartę zgłoszenia i kopię dowodu opłaty wpisowej, oraz – jeśli oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zostało wyrażone na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez rodzica lub opiekuna prawnego – dostarczenie tego pełnomocnictwa Organizatorowi najpóźniej w dniu prezentacji scenicznej.

Zgłoszenia należy przesłać korzystając z elektronicznej karty zgłoszenia dostępnej na stronie https://ankieta.dkwlochy.pl od dnia 01.01.2024
Kopię dowodu wpłaty należy przesłać do dnia 02.02.2024 na adres konkursy@dkwlochy.pl
Oświadczenia o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku oraz pełnomocnictwa do wyrażania zgody na rozpowszechnianie wizerunku – jeśli oświadczenia o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika zostały wyrażone na podstawie pełnomocnictwa – prosimy dostarczyć najpóźniej w dniu prezentacji scenicznej.

WIĘCEJ NA STRONIE: Dom Kultury Włochy – ASTERIADA (dkwlochy.pl)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Talentów Muzycznych im. Alexa Popka

Centrum Kultury w Kluczborku zaprasza do udziału już w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Talentów Muzycznych im. Alexa Popka, którego finał odbędzie się 23 marca 2024r. Konkurs adresowany jest do zespołów grających dowolny rodzaj muzyki, nie mających w swoim dorobku oficjalnego wydawnictwa oraz wykonujących utwory autorskie.

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej, popularyzacja działań muzycznych oraz promowanie,  utalentowanych zespołów, które dopiero zaczynają swoją karierę, bądź nie miały jeszcze okazji zaistnieć na scenie muzycznej a dzięki tej imprezie mają szansę zaprezentować się szerokiej publiczności.

Harmonogram:
– zgłoszenie do dnia 29.02.2024
– wyniki kwalifikacji 11.03.2024
– koncert finałowy 23.03.2024

Regulamin dostępny tu: https://drive.google.com/…/186d3xZ3EIki4GYbvRoFsZIw7bIA
Rejestracja zespołów: https://forms.gle/BbJZoAYExuEv8Kdk7

Tu nas znajdziesz 🙂

Centrum Kultury w Kluczborku www: http://ck.kluczbork.pl/

 

 

support: estinet.pl