Konkursy

Poniżej publikujemy informacje o konkursach:

Konkurs ekologiczno-przyrodniczy ,,Ptaki z mojej okolicy”

Zapraszamy do udziału w konkursie ekologiczno- przyrodniczym ,,Ptaki z mojej okolicy”. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać karmnik dla ptaków z surowców wtórnych lub naturalnych oraz przygotować ulotkę informacyjną z opisem jakie ptaki występują w okolicy Twojego miejsca zamieszkania oraz czym powinno się je dokarmiać.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i podzielony jest na dwie kategorie wiekowe (klasy I-IV oraz V-VIII). Organizator powoła jury, które nagrodzi 3 najlepsze prace w każdej z kategorii. Konkurs trwa od 15 września do 6 listopada. Regulamin konkursu znajduje się poniżej.

 

 

Regulamin konkursu

1. Organizator:

organizatorem konkursu „Ptaki z mojej okolicy” jest Poczekalnia PKP w Grodzisku Mazowieckim mająca swoją siedzibę w Grodzisku Mazowieckim przy ul.1 Maja 4.

2. Cel konkursu:

Uwrażliwienie na dbałość o przyrodę, kształtowanie postaw proekologicznych, poznawanie ptaków odwiedzających karmniki zimą oraz ich zwyczajów żywieniowych, rozwijanie wyobraźni, kreatywności i zdolności manualnych dzieci.

3. Termin nadsyłania prac:

Konkurs trwa od 15 września 2020 do 6 listopada 2020. Wykonane prace należy dostarczyć najpóźniej do 6 listopada 2020 do Poczekalni PKP mieszczącej się w budynku Dworca PKP w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. 1 Maja 4.

4. Zasady konkursu:

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać ekologiczny karmnik dla ptaków z surowców wtórnych (metal, tworzywa sztuczne, szkło i tp.) lub naturalnych (drewno, gałęzie i tp.), a także przygotować ulotkę informacyjną z opisem jakie ptaki występują w okolicy Twojego miejsca zamieszkania oraz czym powinno się je dokarmiać. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
– I kategoria – kl. I-IV.
– II kategoria – kl. V-VIII.
Technika i wykonanie karmnika jest dowolna – liczy się pomysłowość, przypominamy jednak, iż dobry karmnik powinien chronić karmę przed rozsypaniem i zamoknięciem oraz umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jeden karmnik. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć następujące informacje:
Imię i nazwisko autora.
Klasa i nazwa szkoły.
Miejsce zamieszkania.
Nr telefonu kontaktowego do Rodzica lub Opiekuna.

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

Organizator powoła komisję konkursową, która oceni walory estetyczne i użytkowe zgłoszonych prac oraz przyzna nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej z dwóch kategorii wiekowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 o godz. 17:30 w Mediatece przy ul. 3 maja 57. Wybrane prace będą wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w Poczekalni PKP w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 1 Maja 4. Po zakończeniu wystawy prace zostaną zwrócone autorom w celu ich praktycznego zastosowania.

6. Postanowienia końcowe:

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w konkursie oraz jego promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminu konkursu.

7. Kontakt do organizatora:

W razie pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt mailowy: poczekalnia.pkp@centrumkultury.eu lub telefoniczny 22 463 46 34.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy osoby lubiące jesień i jej kolory.  Utrwalcie piękno tej pory roku w kadrze aparatu fotograficznego. Jesteśmy ciekawi jakie miejsca zostaną uchwycone na Waszych zdjęciach.

Prace prosimy przysyłać od 1.09 do 30.11.2020r. na nasz adres mailowy zastow@wck-wawer.pl. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego bezpłatną publikację.

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę, opisaną w następujący

sposób: imię i nazwisko, wiek,  tytuł oraz telefon kontaktowy.

Nagrodzone zdjęcia zamieścimy w galerii na naszej stronie internetowej i facebooku. Ponadto zostaną   zaprezentowane w „Galerii na płocie”.

Dla autorów najlepszych zdjęć  przewidziane są nagrody.

Jesień powoli nabiera barw, a my czekamy na Wasze zdjęcia. https://www.wck-wawer.pl/zastow/index 

 

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy do udziału w V Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego “Jesienne Klimaty- Na Mazurach”. Jeden z poniższych tematów do wyboru:

1. „Ja Jesienią w żaglówce, łódce, kajaku”

2. „Jesienne regaty”

3. „Na Mazurach jesienią”

Podstawowe informacje:

  • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat, uczęszczającej do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zajęć pozaszkolnych z terenu województwa mazowieckiego.
  • Udział w konkursie jest bezpłatny.
  • Praca musi być wykonana w technice plastycznej – płaskiej: malarstwo lub rysunek na papierze. Prosimy o niestosowanie techniki kolażu, prace z elementami kolażu oraz wyklejanek będą dyskwalifikowane. Wymagany format prac: co najmniej A3, maksymalnie B2.
  • Prace przynosimy lub przesyłamy do 6 listopada 2020 roku na adres placówki:
    Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, 01-442 Warszawa, ul. J. Brożka 1a (placówka czynna jest: poniedziałek-czwartek od 10.00 do 20.00, piątek od 10.00 do 19.00).
  • Dla osób nagrodzonych i wyróżniających się przewidzieliśmy nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy. Gala finałowa odbędzie się 2 grudnia (środa) 2020 roku o godz. 14.00 w naszej placówce.
  • Ogłoszenie wyników 20 listopada na naszej stronie internetowej:zwpek.pl

Szczegóły, regulamin, karta zgłoszenia uczestnika oraz placówki są dostępne są na naszej stronie  www.zwpek.pl  w zakładce AKTUALNOŚCI  pod nazwą V Wojewódzki Konkurs Plastyczny – Jesienne Klimaty “Na Mazurach” oraz w załączniku niniejszej wiadomości.

Podsumowanie:

kiedy: Prace składamy do 6 listopada. Gala i wręczenie nagród – 2 grudnia (środa) o godz.14.00 w siedzibie placówki. 

gdzie: Warszawa 

kto: Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, 01-442 Warszawa, ul. J.Brożka 1a 

kontakt: imprezy.zwpek@hotmail.com ; tel.(22) 836 13 13 wewn. 21

opis: Promujemy plastykę jako dziedzinę sztuki. Wymieniamy doświadczenia między finalistami konkursu. Kształtujemy świadomość kulturalną, historyczną i przynależność do tradycji i regionu.

 

KONKURS PLASTYCZNY

To już XIX edycja otwartego ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Anioły – muśnięcie skrzydeł”.

Czekamy na prace plastyczne, związane z motywem przewodnim – aniołem.

Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w konkursie.

Termin przekazywania prac mija 1 grudnia.

Prace należy dostarczyć na adres:

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Wysockiego 29

58-304 Wałbrzych

Regulamin dostępny: www.wok.walbrzych.pl

UWAGA! Nastąpiły zmiany w regulaminie prosimy o dokładne zapoznanie się.