Ankieta dotycząca badania popytu na przyszłe usługi kulturalne realizowane na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki

Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki zaprasza Państwa

do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej badania popytu na przyszłe usługi kulturalne realizowane na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Badanie jest anonimowe, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów analitycznych, w związku z ubieganiem się przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki o dofinansowanie dla projektu w ramach Priorytetu V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.7 Kultura i turystyka, nr FEMA.05.07-IP.01-032/24, Typ projektu: Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

poniżej link do Ankiety:

Ankieta dotycząca badania popytu na usługi kulturalne realizowane na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (google.com)

support: estinet.pl