Edukacja

OFERTA EDUKACYJNA

lekcje muzealne, warsztaty, zajęcia, wykłady, spotkania, spacery dla uczniów szkół grodziskich – codziennie (poza środą) w czasie trwania roku szkolnego od godz. 10.00 do 14.00 

PONIEDZIAŁEK

PRADAWNY GRODZISK

Rolnik, rabin i hrabina – opowieści z Ziemi Chełmońskiego w formie teatrzyku kukiełkowego

Słowianka z Grodziska – opowieść  o najstarszych śladach Słowian w regionie

Bursztynowe opowieści – zajęcia o historii szlaku bursztynowego

Prahistoria ubioru – zajęcia o historii ubioru i znaleziskach archeologicznych

WTOREK

HISTORYCZNA NIESPODZIANKA

Od grodziska do Grodziska – dzieje miasta w pigułce. Prezentacja multimedialna z pokazem filmowym.

Baśnie i legendy grodziskie – Grodzisk jak każde miasto ma swoje legendy. Celem zajęć jest wyjaśnienie pochodzenia nazwy i herbu Grodziska.

Historia Grodziska oglądana z bliska – multimedialna podróż w przeszłość naszego miasta

Spotkania dla uczniów klas VII-VIII połączone z projekcją filmu:

Walka i konspiracja – udział Grodziska Maz. w II wojnie światowej – okupacyjna historia naszego miasta ze szczególnym uwzględnieniem działań Armii Krajowej.

Na kolejowym szlaku – Grodzisk to pierwsze miasto, które uzyskało połączenie kolejowe ze stolicą. Co kolej przyniosła miastu i jak wyglądały jego dzieje „po kolei”?

Na drogach wolności (1918-2018) – mieszkańcy Grodziska mają swój chlubny udział w walce o wolność – jako uczestnicy powstań narodowych, żołnierze, członkowie ruchu oporu i opozycji demokratycznej przyczyniali się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Sztetl Grodzisk – historia grodziskich Żydów. Aż do 1939 r. Grodzisk przypominał barwną mozaikę kultur, religii i tradycji, w której najbardziej jaskrawym elementem była społeczność żydowska. Lekcja połączona z wizytą na cmentarzu żydowskim.

CZWARTEK

ZIEMIA NASZYM DOMEM – zajęcia ekologiczne

Bierz, ile potrzebujesz, nie więcej –  szanujemy jedzenie, uczymy się, jak wyhodować kiełki.

Wszystko na świecie jest połączone – znajdujemy powiązania ekosystemowe w naszym otoczeniu i tworzymy sieć życia.

Serce otwarte na świat – poznajemy prawa zwierząt, robimy szyszki – karmniki dla ptaków.

Pamiętajcie – do drzew się przytulajcie – drzewa mojej okolicy i ich znaczenie w przyrodzie.

Nie wszystkie śmieci to tylko śmieci –  co to jest recycling, smog i kompost. Robimy kolaż z niepotrzebnych gazet;

Woda słyszy, woda czuje – odkrycia dr Masaru Emoto; najbliższe akweny wodne; wędrówka wody do naszych kranów.

Tu jest moje miejsce na Ziemi – odkrywamy naszą najbliższą okolicę, tworzymy mapę cennych przyrodniczo miejsc Grodziska Mazowieckiego i okolic.

PIĄTEK

HISTORIA NA ULICY

SPACERY HISTORYCZNE PO GRODZISKU (ok 1,5 godz.)

Szlakiem zabytków

Szlakiem Miejsc Pamięci

Szlakiem grodziskich Żydów

Alejkami starego cmentarza

Terminy i tematy lekcji należy ustalać z telefonicznie (zobacz zakładkę Kontakt) z wyprzedzeniem co najmniej dwóch tygodni.

support: estinet.pl