“To będzie na wieczność” wystawa pamięci grodziskich artystów – Stanisław Dutkiewicz

Stanisław Dutkiewicz, nazywany grodziskim Nikiforem; malarz, grafik, autor linorytów i drzeworytów, z wykształcenia prawnik. Od wczesnych lat młodości towarzyszyła mu choroba, która wyzwoliła w nim talent plastyczny doskonalony podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej, w Klubie Pacjenta w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, zwanym dawniej Szpitalem w Tworkach oraz podczas zajęć w Ognisku Plastycznym Popkolor. Tematem jego prac są pejzaże, rośliny i martwe natury. Liczący setki prac dorobek artystyczny prezentowany był podczas licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Kilka prac prezentowanych jest na trwającej w Mediatece wystawie zbiorowej poświęconej pamięci grodziskich artystów “To będzie na wieczność”.

Wspomnieniami o artyście podzielili się Aurelia i Janusz Sobieraj. Zapraszamy do ich wysłuchania.