Badanie na potrzeby opracowania diagnozy senioralnej Grodziska Mazowieckiego

Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety na potrzeby opracowania diagnozy senioralnej Grodziska Mazowieckiego. Dzięki temu badaniu poznamy lepiej sytuację grodziskich seniorów i wskażemy na tej podstawie obszary, w których pojawiają się zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Badanie prowadzone jest przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim i Gminną Radę Seniorów w ramach projektu “Bank inicjatyw Gminnej Rady Seniorów w Grodzisku Mazowieckim na 2022 rok”. Nasze badanie dofinansowanie jest z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania “Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”.

Link do ankiety: Badanie na potrzeby opracowania diagnozy senioralnej Grodziska Mazowieckiego