Żurawie po raz piąty

W pięciu kategoriach: Społecznik roku, Wolontariusz roku, Organizacja pozarządowa roku, Firma przyjazna społeczności lokalnej i Wydarzenie społeczne 2023 roku wręczono Żurawie Powiatu Grodziskiego podczas V Gali Aktywności Lokalnej, która odbyła się 23 lutego w Mediatece. – Od początku naszej inicjatywy mieszkańcy zgłosili już 360 kandydatur do nagrody, z których Kapituła nagrodziła 136 laureatów, laureatek i wyróżnionych. Pokazuje to niezwykle dużą aktywność w naszym regionie – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My, które zainicjowało i ufundowało nagrodę w celu uhonorowania lokalnych liderów, organizacji i wydarzeń, a także promocji aktywności obywatelskiej.


fot. SEiM/J. Pytlarczyk

Więcej w numerze 336 marzec 2024 na stronie 15

support: estinet.pl