Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne Bogoria, wydawane przez Ośrodek Kultury od 1992 roku, jest obecnie najstarszym pismem lokalnym na terenie powiatu grodziskiego. Miesięcznik “Bogoria” jest kolportowany w ponad 100 punktach w nakładzie 9000 egzemplarzy na terenie: miasta i gminy Grodzisk Maz., Milanówka, Podkowy Leśnej i Jaktorowa, a także w pociągach kolejki WKD. Od 2007 roku “Bogoria” jest pismem bezpłatnym, a od 2016 roku każdy numer wzbogacony jest o Partnerski Dodatek Informacyjny oraz Grodziski Informator Kulturalny.

Zadaniem gazety jest rozwijanie tematyki kulturalnej i społecznej dotyczącej naszej gminy. Na łamach pisma zamieszczane są wywiady, reportaże. Prezentujemy sylwetki twórców wywodzących się z naszych stron, ludzi o niezwykłych zainteresowaniach i osób pracujących na rzecz lokalnej społeczności.
Ponadto „Bogoria” pełni funkcję informacyjną, przekazując czytelnikom wiadomości o okolicznościowych imprezach, spotkaniach i konferencjach, a także docierając do odbiorców z wiadomościami o zajęciach stałych o specjalistycznym profilu prowadzonych na terenie gminy. Rolą gazety jest także zdawanie relacji o zdarzeniach już minionych, ważnych dla życia naszej społeczności. Istotnym celem pisma jest integracja miejscowej społeczności oraz kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej.

W skład redakcji wchodzą:

redaktor naczelny – Krzysztof Bońkowski

sekretarz redakcji – Anna Redel

oraz stali współpracownicy: Michał Śliwiński, Bolesław Stępniewski, Łukasz Nowacki, Sławomir Sadowski, Katarzyna Kowalewska i Weronika Kostrzewa.

support: estinet.pl