Wartość chleba w cenie

– Jesteśmy dumni, że pierwszy raz w historii dożynki odbywają się w Książenicach. To w gminie największa wieś, w której mieszka około 3 tysiące osób – mówił Stanisław Kolasa, radny Rady Miejskiej i sołtys Książenic, gdzie 3 września od południa do późnego wieczoru celebrowano święto plonów.

Jako pierwsza na scenie zagrała kapela Nicponie. Kolejne były członkinie Białego Chóru.

Więcej w numerze 322 październik 2022 na stronie 16

support: estinet.pl