Wakacyjne wydanie z 2023 roku

W lipcowo-sierpniowym wydaniu „Bogorii” zapowiadamy Festiwal Kultur Świata, który odbędzie się w dniach 19-23 lipca w Grodzisku.

Z elektroniczną wersją czasopisma można zapoznać się w zakładce „Wydania” – Bogoria nr 330 lipiec-sierpień 2023

support: estinet.pl