Szczęśliwa trzynastka

Trzynaście dotacji w wysokości od 3,5 do 6 tys. zł otrzymały organizacje i grupy nieformalne, które ubiegały się o dofinansowanie w ramach programu Działaj Lokalnie, realizowanego od 2006 roku na terenie powiatu grodziskiego, a od 2019 również w gminie Brwinów przez Stowarzyszenie Europa i My. Ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem symbolicznych czeków miało miejsce podczas Podwieczorku grantowego, który odbył się 9 lipca w Dworku w Adamowiźnie.

Więcej w numerze 310 lipiec-sierpień 2021 na stronie 5

support: estinet.pl