Profil pod lupą

Analiza profilu ekonomiczno-społecznego gminy Grodzisk, a także wpływ zmian demograficznych i stanu lokalnej gospodarki na sytuację ekonomiczno-społeczną i finansową miasta – oto główne tematy spotkania burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego i przedstawicieli wybranych komórek Urzędu Miejskiego z ekspertami ze Związku Miast Polskich.

Więcej w numerze 300 lipiec-sierpień 2020 na stronie 8

support: estinet.pl