Pieniądze na aspiracje

Do 13 maja można składać wnioski w konkursie Działaj Lokalnie. O grant w wysokości do 6 tys. zł mogą się ubiegać zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne z powiatu grodziskiego i gminy Brwinów. Powołana do oceny wniosków komisja konkursowa będzie zwracać uwagę zwłaszcza na to, czy cel projektów służy rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, czy są one realizowane wspólnymi siłami mieszkańców oraz czy służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. Promowane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców albo włączają nowe środowiska we wcześniejsze działania.


Więcej w numerze 337 kwiecień 2024 na stronie 23

support: estinet.pl