Obiekt dla pięciu tysięcy

3 kwietnia burmistrz Grzegorz Benedykciński podpisał umowę z firmą MAXX–BUD Sebastian Kamiński z Łochowa na wybudowanie ośrodka kultury w Książenicach wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Zakończenia robót przez wykonawcę ma nastąpić w przeciągu 20 miesięcy od momentu podpisania umowy. Koszt tej inwestycji wynosi ponad 8 mln zł.

Więcej w numerze 337 kwiecień 2024 na stronie 7

support: estinet.pl