Marcowe wydanie z 2023 roku

W marcowym wydaniu „Bogorii” informujemy o otwarciu obwodnicy i wynikających z tego wydarzenia pozytywnych zmianach w centrum miasta.

Z elektroniczną wersją czasopisma można zapoznać się w zakładce „Wydania” – Bogoria nr 326 marzec 2023

support: estinet.pl