Marcowe wydanie z 2022 roku

W marcowym wydaniu „Bogorii” informujemy o działaniach pomocowych w Grodzisku wobec uchodźców wojennych z Ukrainy. Przeprowadzamy wywiady z laureatami Żurawi Powiatu Grodziskiego.

Z elektroniczną wersją czasopisma można zapoznać się w zakładce „Wydania” – Bogoria nr 316 marzec 2022

support: estinet.pl