Czerwcowe wydanie z 2022 roku

W czerwcowym wydaniu „Bogorii” informujemy o otwarciu tężni w Parku Skarbków. Relacjonujemy m.in. Tydzień Wielkich Grodziszczan, Tydzień Bibliotek i Tydzień Kolei.

Z elektroniczną wersją czasopisma można zapoznać się w zakładce „Wydania” – Bogoria nr 319 czerwiec 2022

support: estinet.pl