Folkowa Kapela od Grodziska

Folkowa Kapela od Grodziska

Folkowa Kapela od Grodziska to zespół muzyczny działający przy Ośrodku Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki. Nazwa zaspołu nawiązuje do określenia “od Grodziska” umieszczonego przez Oskara Kolberga przy utworach tradycyjnych wykonywanych na terenie obecnej gminy Grodzisk Mazowiecki – w Jordanowicach i Książenicach. Zespół z założenia ma charakter amatorski (członkowie nie pobierają wynagrodzenia za uczestniczenie w próbach i występach), a udział w zajęciach jest bezpłatny.

Pomysłodawcą i kierownikiem muzycznym Kapeli jest muzyk i etnomuzykolog Maciej Kierzkowski, znany w Grodzisku jako twórca widowisk teatralno-muzycznych o Józefie Chełmońskim („Ja, Indjanin z Mazowsza”) i Fryderyku Chopinie („Chopin w Książenicach”), a także dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Folkowej Grodzisk Folk Fest. Maciej Kierzkowski oprócz prowadzenia zajęć, zajmuje się także doborem i opracowaniem repertuaru Kapeli Folkowej od Grodziska.

Repertuar Kapeli tworzą utwory tradycyjne z obszaru ziemi grodziskiej i okolic. Są to zarazem opracowania melodii zawartych w źródłach etnograficznych (np. w dziełach Oskara Kolberga), jak również utwory wykonywane przez lokalnych muzyków, takich jak Eugeniusz Bonder. Do repertuaru Kapeli włączane są także kompozycje i opracowania muzyczne dokonane przez artystów związanych z Grodziskiem Mazowieckim, takich jak Feliks Dzierżanowski czy Antoni Kania.

Planowana siedziba Folkowej Kapeli od Grodziska to Dworek Adama Chełmońskiego w Adamowiźnie, który ma zacząć swoją działalność kulturalną jesienią 2018 roku. Tymczasem, w związku z trwającym remontem budynku Dworku, próby Kapeli odbywają się w Szkole Podstawowej w Adamowiźnie im dr. Mateusza Chełmońskiego, przy ulicy Osowieckiej 33 w każdy czwartek w godzinach 18.00-19.30.

Członkiem Kapeli może zostać każdy, kto potrafi grać na dowolnym instrumencie muzycznym. Brak jest kryterium wieku. Znajomość nut jest pożądana, ale nie jest wymogiem koniecznym. Instrumenty muzycy organizują we własnym zakresie. Obecnie w składzie grają absolwenci Szkoły Muzycznej w Grodzisku Mazowieckim. Kapela współpracuje z chórami amatorskimi oraz z muzykami profesjonalnymi. Nabór do Kapeli jest prowadzony w sposób ciągły.
Serdecznie zapraszam

Maciej Kierzkowski
Tel. 508 714 947  Email: folkersmusic@gmail.com