Grodziski Chór Bogorya

Chór powstał w listopadzie 2000 r. przy Ośrodku Kultury w Grodzisku Mazowieckim pod nazwą Grodziski Chór Dziecięcy. Jego założycielem i pierwszym dyrygentem jest chórmistrz, nauczyciel i autor publikacji muzycznych dr Marcin Łukasz Mazur. Z zespołem pracują także Anna Asińska, Barbara Kucharczyk i Alicja Krasińska. Obecnie chór liczy około 30 uzdolnionych muzycznie dziewcząt w wieku od 11 do 19 lat. Z początkiem 2006 r. chór przyjął nazwę: Grodziski Chór Bogorya.

Przez dziewiętnaście lat działalności chór przeszedł długą drogę od jednogłosowego zespołu dziecięcego do młodzieżowego chóru dziewczęcego, koncertującego z powodzeniem w kraju i zagranicą.

W okresie od 2000 do 2019 roku Grodziski Chór Bogorya ponad 300 razy wystąpił publicznie, wielokrotnie wyjeżdżał za granicę (Austria, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy), nagrał 5 płyt kompaktowych i wziął udział w ponad pięćdziesięciu konkursach i festiwalach chóralnych, zdobywając wiele nagród.

więcej informacji o Chórze znajduje się na stronie – http://www.bogorya.pl

E-MAIL: mlmazur@bogorya.pl

TELEFON DO DYRYGENTA:
 + 48 660 799 011

Działalność Chóru wspierają:

MTG Agri-Rol S.A. – http://www.osiedleksiazenice.pl

INTER-TEAM Sp. z o.o. – http://inter-team.com.pl

support: estinet.pl