Informacje o zamkniętych placówkach na terenie miasta

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia jesteśmy zmuszeni zastosować dodatkowe obostrzenia na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Poza dotychczasowymi ograniczeniami, już od soboty wprowadzone zostaną zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Ograniczenia te będą obowiązywać od 27 marca (sobota) do 18 kwietnia (włącznie).

Działalność obiektów sportowych takich jak: basen, hale sportowe, boiska oraz kulturalnych: Ośrodek Kultury wraz z filiami, kino, świetlice wiejskie i miejskie oraz biblioteka publiczna pozostaje zawieszona. Wyjątek stanowią grupy zawodowe oraz seniorzy prowadzący rozgrywki ligowe.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wszystkie jej filie, zostaje zamknięta dla czytelników. Funkcjonowanie książkomatu oraz wrzutni pozostaje bez zmian. Usługa „Książka na telefon” dla osób 70+ oraz niepełnosprawnych będzie realizowana jak do tej pory.

Przedszkola oraz żłobki zostają otwarte wyłącznie dla dzieci rodziców wykonywujących zawód medyczny i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Salony urody, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie zostają zamknięte, podobnie jak galerie handlowe za wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni).

 W placówkach handlowych, pocztach oraz na terenie targowisk wprowadzony zostanie zmniejszony limit liczby osób (1 osoba na 15 metrów kwadratowych w sklepach do 100 metrów kwadratowych, 1 osoba na 20 metrów kwadratowych w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych). W kościołach również obowiązywać będzie limit osób (max. 1 osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu odległości minimum 1,5 metra oraz obowiązku zakrywania ust i nosa).

Zmianom ulega także praca Urzędu w Grodzisku Mazowieckim. Od poniedziałku 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. urząd będzie pracować w trybie zamkniętym, a obsługa interesantów odbywać się będzie tylko w wydzielonej strefie. Kasa Urzędu będzie nieczynna dla interesantów.

Mamy nadzieję, że zamknięte obiekty niedługo wznowią działalność. Zachęcamy mieszkańców do zastosowania się do nowych obostrzeń oraz pamiętanie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa osobistego. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych.

Informacja dla mieszkańców o pracy Urzędu Miejskiego

od dnia 29 marca 2021 r. w związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim wykonywać będzie zadania w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów do niezbędnego minimum.

Dokumenty i wnioski należy:

  1. Wysyłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

  1. Składać za pośrednictwem platformy EPUAP: umgrodziskmaz/SkrytkaESP
  2. Wrzucać do skrzynki przed wejściem do Sali Obsługi Mieszkańca w budynku głównym, ul. T. Kościuszki 32a – klatka A.

Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego pod numerami 22 755 55 34 lub 22 755 20 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. poniedziałek 9.00-18.00, wtorek-czwartek 08.00-16.00, piątek 08.00-15.00.

Szczegółowy wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów dostępny na stronie www.grodzisk.pl /link do https://grodzisk.pl/niezbednik/.

Więcej informacji na temat możliwości załatwiania sprawy: https://grodzisk.pl/niezbednik/.

Urząd Stanu Cywilnego:

Bezpośrednia obsługa mieszkańców będzie możliwa tylko w zakresie:

  • Spraw z zakresu dotyczących akt Urzędu Stanu Cywilnego – po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Zapisy pod numerem telefonu 22 755 62 40 lub 22 463 46 18.

Zapisywanie nie dotyczy sporządzania aktów zgonu.

  • Spraw z zakresu ewidencji ludności – po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty – zapisy pod numerem 22 755 55 34 wew. 159.
  • Spraw z zakresu dowodów osobistych – po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty – zapisy pod numerem 22 463 46 19.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o zameldowanie (dotyczy wyłącznie obywateli polskich), wydanie nowego dowodu osobistego, wydanie aktu stanu cywilnego można składać za pośrednictwem platformy epuap. Usługi dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://obywatel.gov.pl/.

Gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z komunikacji z nami za pośrednictwem skrzynki e-PUAP, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pod wyżej wymienionymi numerami telefonu.

Kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna.

Wpłaty pieniężne mogą być realizowane wyłącznie przelewem na numery rachunku:

  • 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264 – opłaty skarbowe, zezwolenia, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatki itp.)
  • 49 1240 1037 1111 0010 5107 9773 – należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci)
  • Należności z tytułu podatków należy dokonywać na indywidualne numery kont zamieszczone w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2020 rok lub na rachunek bankowy Gminy.