Kalendarz wydarzeń

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To event minęło.

Koncertowa Mediateka – „Pod dachami Paryża”

6 października 2019 | 02:00 - 7 października 2019 | 01:59

W październiku gościć bedziemy „Pod dachami Paryża” a to wszystko w ramach koncertowej mediateki 06.10.2019r o g.16.00 a wystąpi  „Retro Orchestra”

https://www.centrumkultury.eu/pliki/ckg/grafika/Artykuly/2019/Wrzesien/RETRO-ORCHESTRA-1.jpg

W kul[-]tu[-]rze muzycz[-]nej Francji pio[-]senka autor[-]ska zaj[-]muje jedną z czo[-]ło[-]wych pozy[-]cji. Takie nazwi[-]ska jak Piaf, Brel, Aznavour, Dassin, Dalida jed[-]no[-]znacz[-]nie koja[-]rzą się z przej[-]mu[-]ją[-]cymi opo[-]wie[-]ściami o miło[-]ści i zdra[-]dzie, szczę[-]ściu i roz[-]pa[-]czy, nadziei i zwąt[-]pie[-]niu. Wszystko to oczy[-]wi[-]ście przy dźwię[-]kach akor[-]de[-]onu, z jego nie[-]zwy[-]kłymi moż[-]li[-]wo[-]ściami sono[-]ry[-]stycz[-]nymi i tech[-]nicz[-]nymi. Muzycy zespołu „Retro Orchestra” się[-]ga[-]jąc po utwory z reper[-]tu[-]aru naj[-]więk[-]szych legend fran[-]cu[-]skiej pio[-]senki i ubar[-]wia[-]jąc je tra[-]dy[-]cyj[-]nymi wal[-]czy[-]kami musette prze[-]no[-]szą słu[-]cha[-]czy wprost na bru[-]ko[-]wane uliczki pary[-]skiego Montmartre’u, tęt[-]nią[-]cego życiem ulicz[-]nych kawiarni i prze[-]peł[-]nio[-]nego nie[-]zwy[-]kłymi opowieściami…

W pro[-]gra[-]mie kon[-]certu m.in.:

„Sous le ciel de Paris”, „Milord”, „La vie en rose”, „La foule”, „La Boheme”, „Nie opusz[-]czaj mnie”, „La valse d’Amelie” oraz tra[-]dy[-]cyjne walce musette

Mediateka, Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja 57

Bezpłatne wejściówki do odbioru w Mediatece, jedna osoba po okazaniu Grodziskiej Karty Mieszkańca może odebrać maksymalnie dwie wejściówki, miejsca są nienumerowane.

Szczegóły

Początek
6 października 2019 | 02:00
Koniec:
7 października 2019 | 01:59
Wydarzenie kategoria:
support: estinet.pl