Wielki Konkurs z okazji 500. rocznicy nadania praw miejskich: „Grodzisk Mazowiecki – wczoraj i dziś”

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego oraz Rada Miejska zapraszają do wzięcia udziału w Wielkim Konkursie z okazji 500. rocznicy nadania praw miejskich: „Grodzisk Mazowiecki – wczoraj i dziś”. Tematyka Konkursu obejmuje w szczególności takie zagadnienia, jak: historia i topografia miasta, atrakcje Grodziska Mazowieckiego, zabytki, pomniki na terenie gminy, miejsca pamięci, sławni mieszkańcy, honorowi obywatele miasta,

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Patronat medialny: Radio Bogoria, Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne „Bogoria”, Przegląd Regionalny.

Organizatorami Konkursu są Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, Biuro Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki, Gminna Rada Seniorów w Grodzisku Mazowieckim, Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna w Grodzisku Mazowieckim, Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wszystkie informacje odnośnie zasad Konkursu znajdują się na stronie www.biblioteka.grodzisk.pl oraz stronach Organizatorów.

Osobami do kontaktu ze strony Organizatorów są:

Lidia Abramczyk, przewodnicząca Rady Seniorów, tel. 509 401 104  liabramczyk@gmail.com  – informacja w kategorii: Konkurs wiedzy Senior (60+)

Maria Zdrojewska – pracownik Biblioteki, tel. 22 120 29 00 mail: m.zdrojewska@biblioteka.grodzisk.pl – informacja w pozostałych kategoriach.

Uroczyste zakończenie odbędzie się 12 maja 2022 roku w Mediatece przy ul. 3 Maja 57.

Weź udział… i wygraj!