Świetlica w Opypach

Powstała  jako miejsce integracji dla lokalnej społeczności oraz mieszkańców sołectw przyległych. Świetlica oferuje szeroki wachlarz  zajęć skierowanych do każdej grupy wiekowej począwszy od maluchów, aż po seniorów.

Poza zajęciami stałymi odbywają  się również wydarzenia okolicznościowe takie jak teatrzyki, warsztaty artystyczne, imprezy tematyczne. Jesteśmy otwarci na różne inicjatywy mieszkańców mające na celu ubogacenie oferty kulturalnej świetlicy. Świetlica jet również miejscem, w którym można spotkać się przy kawie i herbacie umacniając w ten sposób więzi sąsiedzkie.

Na terenie wokół świetlicy znajduję się duża altana z grillem plenerowym oraz teren zielony, z którego mogą korzystać mieszkańcy w okresie letnim. Świetlica wraz z terenem przyległym jest dostępna w godzinach podanych w planie zajęć stałych.

czytaj więcej

Poranki dla maluszków

Zajęcia dla dzieci

Zajęcia dla dorosłych