Świetlica Miejska w Łąkach

Świetlica Miejska w Łąkach swoją działalność rozpoczęła w Listopadzie 2012 roku. Świetlica jest placówką podlegającą merytorycznie pod Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Maz. Świetlica ma charakter zajęciowy, odbywają się zajęcia stałe i okolicznościowe dla mieszkańców Dzielnicy Łąki. Z zajęć stałych dla dzieci to: plastyczne, gitarowe, zajęcia edukacyjno ogrodnicze, zajęcia kulinarne, cheerleaderki, śpiew, szachy, ukulele, J. włoski, rzeźba, taniec Hip hop, gry planszowe, lego, FIFA

Zajęcia stałe dla dorosłych: Zumba

Nasza Świetlica chętnie współpracuje z miejscowym Klubem Seniora.

Bierzemy czynny udział w akcjach prowadzonych na terenie Gminy Grodzisk Maz. Dzieci ze Świetlicy swój dorobek „artystyczny” prezentują na scenie Centrum Kultury w Mediatece oraz innych zaproszonych miejscach.

Świetlica posiada profil na Facebooku, umieszczane są tam informacje dotyczące działalności placówki, stały rozkład zajęć oraz zdjęcia z wydarzeń świetlicowych.

Kontakt:

Świetlica młodzieżowa w dzielnicy Łąki,
ul. Ordona 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 660 540 182

Pracę świetlicy Koordynuje Anna Banaszek a.banaszek@centrumkultury.eu

Opiekun Anna Banaszek, a.banaszek@centrumkultury.eu,

support: estinet.pl