Świetlica w Kozerach Nowych

Powstała  jako miejsce integracji dla lokalnej społeczności oraz mieszkańców sołectw przyległych. Świetlica oferuje szeroki wachlarz  zajęć skierowanych do każdej grupy wiekowej począwszy od maluchów, aż po seniorów.

Poza zajęciami stałymi odbywają  się również wydarzenia okolicznościowe takie jak teatrzyki, warsztaty artystyczne, imprezy tematyczne. Jesteśmy otwarci na różne inicjatywy mieszkańców mające na celu ubogacenie oferty kulturalnej świetlicy. Świetlica jet również miejscem, w którym można spotkać się przy kawie i herbacie umacniając w ten sposób więzi sąsiedzkie.

Świetlica z terenem przyległym jest dostępna w godzinach podanych w planie zajęć stałych.

Świetlica posiada profil na Facebooku, umieszczane są tam informacje dotyczące działalności placówki, stały rozkład zajęć oraz zdjęcia z wydarzeń świetlicowych.

Wiejska Świetlica w Kozerach Nowych

ul. Krajobrazowa 18
05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

Koordynator:
Agnieszka Wąsik

tel: 603 589 233
e-mail: a.wasik@centrumkultury.eu,
e-mail: swietlice@centrumkultury.eu

Znajdź nas na fb Świetlica Kozery Nowe

support: estinet.pl