Zajęcia stałe

Świetlica w chwili obecnej jest remontowana i nie odbywają się w niej żadne zajęcia.