Zajęcia dla dzieci

Zajęcia dla dorosłych

Świetlica w Kłudnie Starym 

Powstała  jako miejsce integracji dla lokalnej społeczności oraz mieszkańców sołectw przyległych. Świetlica oferuje wachlarz  zajęć skierowany do różniej grupy wiekowej począwszy od maluchów, aż po seniorów.

Poza stałymi zajęciami odbywa się wydarzenia okolicznościowe takich jak teatrzyki, warsztaty artystyczne, imprezy tematyczne. Jesteśmy otwarci na różne inicjatywy mieszkańców mające na celu ubogacenie oferty kulturalnej świetlicy. Świetlica jet również miejscem, w którym można spotkać się przy kawie i herbacie   umacniając w ten sposób więzi sąsiedzkie.

Wokół świetlicy znajduję się teren zielony, z którego dzieci mogą korzystać w okresie letnim.

Wydarzenia