Świetlica w Izdebnie Kościelnym 

Powstała  jako miejsce integracji dla lokalnej społeczności oraz mieszkańców sołectw przyległych. Świetlica oferuje szeroki wachlarz  zajęć skierowanych do każdej grupy wiekowej począwszy od maluchów, aż po seniorów.

Poza zajęciami stałymi odbywają  się również wydarzenia okolicznościowe takie jak teatrzyki, warsztaty artystyczne, imprezy tematyczne. Jesteśmy otwarci na różne inicjatywy mieszkańców mające na celu ubogacenie oferty kulturalnej świetlicy. Świetlica jet również miejscem, w którym można spotkać się przy kawie i herbacie umacniając w ten sposób więzi sąsiedzkie.

Świetlica znajduję się na terenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej . Świetlica jest dostępna w godzinach podanych w planie zajęć stałych.

 

 

 

Zajęcia dla dzieci

Zajęcia dla dorosłych