Kontakt

Wiejska Świetlica w Czarnym Lesie

ul. Wiązowa 1 , Czarny Las
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Koordynator:
Agnieszka Wąsik

tel: 603 589 233
e-mail: a.wasik@centrumkultury.eu,
e-mail: swietlice@centrumkultury.eu