Świetlica w Czarnym Lesie

Powstała w 2020r. jako miejsce integracji dla lokalnej społeczności oraz sołectw przyległych. Świetlica oferuje szeroki wachlarz  zajęć skierowany do każdej grupy wiekowej począwszy od maluchów, już od 3 miesiąca życia, aż po seniorów.

Poza zajęciami stałymi odbywają  się również wydarzenia okolicznościowe takie jak teatrzyki, warsztaty artystyczne, imprezy tematyczne. Jesteśmy otwarci na różne inicjatywy mieszkańców mające na celu ubogacenie oferty kulturalnej świetlicy. Świetlica jet również miejscem, w którym można spotkać się przy kawie i herbacie umacniając w ten sposób więzi sąsiedzkie.

Na terenie wokół świetlicy znajduję się duży teren zielony, z którego mogą korzystać mieszkańcy w okresie letnim. Świetlica wraz z terenem przyległym jest dostępna w godzinach podanych w planie zajęć stałych.

Świetlica posiada profil na Facebooku, umieszczane są tam informacje dotyczące działalności placówki, stały rozkład zajęć oraz zdjęcia z wydarzeń świetlicowych.

Wiejska Świetlica w Czarnym Lesie

ul. Wiązowa 1 , Czarny Las
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Koordynator:
Agnieszka Wąsik

tel: 603 589 233
e-mail: a.wasik@centrumkultury.eu,
e-mail: swietlice@centrumkultury.eu

support: estinet.pl