Kronika

XI-XIII w.

W rejonie Grodziska istniało słowiańskie grodzisko, od którego najprawdopodobniej pochodzi nazwa miasta.

1355 r.

Szlachcic Tomasz Grodziski ufundował kościół w istniejącej wówczas wsi – pierwsze pisemne wzmianki o Grodzisku.

22 lipca 1522 r.

Grodzisk otrzymał prawa miejskie z rąk Króla Zygmunta I Starego dzięki staraniom dwóch braci Okuniów – ówczesnych właścicieli miasta.

1623 r.

Miasto przeszło w ręce rodziny Mokronoskich. Okres trwający do połowy XVIII w. to najtrudniejszy czas w historii Grodziska, który wielokrotnie niszczony był przez wojny, epidemie i klęski głodu.

14 czerwca 1845 r.

Otwarcie pierwszego odcinka Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Szybkie połączenie Grodziska z Warszawą przyczyniło się do dynamicznego rozwoju miasta. Stało się ono celem wycieczek i miejscem rekreacji mieszkańców stolicy.

1881 r.

Uruchomienie w Grodzisku pierwszej fabryki. Od tego momentu miasto stopniowo zdobywało pozycję jednego z najprężniejszych ośrodków przemysłowych południowo-zachodniego Mazowsza.

1884 r.

Dr Michał Bojasiński otworzył w Jordanowicach (obecnie w granicach Grodziska) Zakład Wodoleczniczy. Wokół uzdrowiska powstała elegancka dzielnica willowa – letnie siedziby zamożnych przemysłowców warszawskich.

1889 r.
Do pobliskiej wsi Kuklówka sprowadził się znany polski malarz – Józef Chełmoński, który na swoich licznych obrazach uwiecznił malowniczy krajobraz ziemi grodziskiej.

    

1927 r.
Grodzisk zyskał dodatkowe połączenie z Warszawą drugą linią kolejową (Elektryczna Kolej Dojazdowa – obecnie WKD). Do największych Grodziskich przedsiębiorstw należały wówczas, Zakłady “Słoń” produkujące materiały ścierne oraz Zakłady Chemiczne “Grodzisk” – obecna “Polfa”.

 

17 stycznia 1945 r.

Koniec okupacji niemieckiej w Grodzisku, która w ciągu 5 lat przyniosła miastu utratę ponad 5 tys. mieszkańców.

1990 r.
Powrót do władz autentycznego samorządu – początek szybkiego i wszechstronnego rozwoju miasta, które zmieniło wygląd i po raz kolejny w historii wykorzystało swoją szansę.

1991 r.

Rozpoczyna działalność Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki

1997 r.

Oddanie do użytku Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Westfala

1999 r.

Grodzisk Mazowiecki staje się ponownie siedzibą Starostwa Powiatowego.

2000 r.

Uroczyste otwarcie Pływalni Miejskiej “Wodnik 2000”

 

 

2002 r.

Oddanie do użytku nowoczesnego Szpitala Zachodniego.

       

2005 r.

Uroczyste obchody 650-lecie istnienia parafii św. Anny.

2008 r.

Otwarcie nowoczesnego Centrum Kultury.

        

2012 r.

Zakończenie rewitalizacji dwóch terenów wypoczynkowych miasta: Parku im.hr Skarbków i Stawów Goliana; w zrewaloryzowanej Willi Radogoszcz powstała galeria etnograficzna popularyzująca historię i tradycję Grodziska Mazowieckiego.

       

(*) Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Miejskiego