Konkurs ekologiczno-przyrodniczy ,,Ptaki z parku Chełmońskiego”

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie przyrodniczo-ekologicznym. 

 

Regulamin konkursu

1. Organizator:
Organizatorem konkursu „Ptaki z parku Chełmońskiego” jest Dworek Adama Chełmońskiego mający swoją siedzibę w Adamowiźnie przy ul. M. Chełmońskiego 8.

2. Cel konkursu:
Uwrażliwienie na dbałość o przyrodę, kształtowanie postaw proekologicznych, poznawanie ptaków odwiedzających budki lęgowe zimą, rozwijanie wyobraźni, kreatywności i zdolności manualnych dzieci.

3. Termin nadsyłania prac:
Konkurs trwa od 15 września 2021 do 30 września 2021. Wykonane prace należy dostarczyć najpóźniej do 30 września 2021 do Poczekalni PKP mieszczącej się w budynku Dworca PKP w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. 1 Maja 4 w godzinach pracy tj. poniedziałek-piątek: 12-18 lub soboty 9-12.

4. Zasady konkursu:
Aby wziąć udział w konkursie należy plakat zachęcający do pomocy ptakom zimą, a także przygotować ulotkę informacyjną z opisem jak można pomóc przetrwać ptakom zimę. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
– I kategoria – kl. I-IV.
– II kategoria – kl. V-VIII.

Technika i wykonanie pracy jest dowolny – liczy się pomysłowość. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć następujące informacje:

Imię i nazwisko autora.
Klasa i nazwa szkoły.
Miejsce zamieszkania.
Nr telefonu kontaktowego do Rodzica lub Opiekuna.

5. Rozstrzygnięcie konkursu:
Organizator powoła komisję konkursową, która oceni walory estetyczne zgłoszonych prac oraz przyzna nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej z dwóch kategorii wiekowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 2 października 2021 o godz. 13:00 w Dworku Adama Chełmońskiego znajdującego się w Adamowiźnie przy ul. M. Chełmońskiego 8. Po ogłoszeniu wyników zapraszamy wszystkich laureatów konkursu na spotkanie z Panem Markiem Pióro połączone ze spacerem ornitologicznym. Wystawa pokonkursowych prac odbędzie się w Poczekalni PKP w Grodzisku Mazowieckim.

6. Postanowienia końcowe:
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w konkursie oraz jego promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminu konkursu.

7. Kontakt do organizatora:
W razie pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt mailowy: dworeknagorce@centrumkultury.eu lub telefoniczny 504 092 005