Konkurs plastyczny

Dworek Adama Chełmońskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym.

 

 

Regulamin konkursu plastycznego MASKI ZAPUSTOWE

CELE KONKURSU:

• rozwijanie kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych,
• zainteresowanie bogactwem kultury i sztuki własnego regionu,
• zachęcenie do aktywności artystycznej,
• kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej,
• poszerzanie wiedzy o polskiej kulturze ludowej,
• dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

UCZESTNICY 
dzieci i młodzież 8-14 lat

TEMAT PRACY
Projekt maski zapustowej. Inspiracją do wykonania pracy niech będą opisy ludowe pt.: Staropolski karnawał na wsi, Zapusty oraz Muzeum Masek Zapustowych na Litwie.

TECHNIKA WYKONANIA 
dowolna

PRZEBIEG KONKURSU
1. Podpisane prace (imię, nazwisko, kategoria) prosimy przynosić do Dworku Adama Chełmońskiego ul. Doktora Mateusza Chełmońskigo 8, Adamowizna w godzinach:
11.00 – 16.30 do środy 15.02.2023 r.
2. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę
3. Komisja konkursowa wyłoni najlepsze prace z niżej podanymi kryteriami.

KRYTERIA OCEN PRACY
Pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu i doboru materiałów, ogólna estetyka wykonania pracy, dbałość o szczegóły i o poszanowanie kultury ludowej w projekcie.

TERMIN SKŁADANIA PRAC
Prace należy składać do 15 lutego 2023 roku, do godziny 16.30.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 19 lutego o godzinie 15.00 w parku przy Dworku Adama Chełmońskiego. Wyniki zostaną ogłoszone również na stronie internetowej www.centrumkultury.eu/poczekalnia-pkp
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminu konkursu.

WYSTAWA PRAC

  • Z prac konkursowych powstanie jednodniowa wystawa: niedziela 19.02.2023 w godzinach 12.00- 16.00. Prace konkursowe są własnością autorów.
  • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do prezentacji prac na wystawie. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

KONTAKT DO ORGANIZATORA

W razie pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt mailowy: dworeknagorce@centrumkultury.eu
lub telefoniczny 792 003 837