Konkurs malarski

Zapraszamy do udziału w konkursie malarskim, szczegóły poniżej.
 
 

Regulamin konkursu

1. Organizator:
Organizatorem konkursu malarskiego jest Dworek Adama Chełmońskiego mający swoją siedzibę w Adamowiźnie przy ul. M. Chełmońskiego 8.
 
2. Cel konkursu:
Zwrócenie uwagi na walory estetyczne i malarskie Dworku Adama Chełmońskiego wraz z otoczeniem. Poznawanie otaczającej nas przyrody, rozwijanie wyobraźni, kreatywności i zdolności malarskich.
 
3. Termin nadsyłania prac:
Konkurs trwa od 25 października 2021 do 19 listopada 2021. Wykonane prace należy dostarczyć najpóźniej do 19 listopada 2021 do Poczekalni PKP mieszczącej się w budynku Dworca PKP w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. 1 Maja 4 w godzinach pracy tj. poniedziałek-sobota: 12-18 lub do Dworku Adama Chełmońskiego znajdującego się w Adamowiźnie, przy ulicy M. Chełmońskiego 8 w godzinach pracy obiektu tj. wtorek – sobota w godzinach 11-17. 
 
4. Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs adresowany jest do osób amatorsko zajmujących się malarstwem bez względu na wiek.
 
4. Zasady konkursu:
Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać obraz przedstawiający Dworek Adama Chełmońskiego lub jego otoczenie. Technika malarska jest dowolna. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć następujące informacje:
Imię i nazwisko autora.
Miejsce zamieszkania.
Nr telefonu kontaktowy (w przypadku osób niepełnoletnich numer do opiekuna).
 
5. Rozstrzygnięcie konkursu:
Organizator powoła komisję konkursową, która oceni walory estetyczne i malarskie zgłoszonych prac oraz przyzna nagrody za pierwsze trzy miejsca. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 21 listopada 2021 o godz. 16:00 w Dworku Adama Chełmońskiego znajdującego się w Adamowiźnie przy ul. M. Chełmońskiego 8. 
 
6. Postanowienia końcowe:
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w konkursie oraz jego promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminu konkursu.
 
7. Kontakt do organizatora:
W razie pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt mailowy: dworeknagorce@centrumkultury.eu lub telefoniczny 504 092 005