Konkurs ekologiczno-przyrodniczy

Zapraszamy do udziału w konkursie ekologiczno-przyrodniczym dla uczniów szkół podstowowych.
 

Regulamin konkursu

1. Organizator:
Organizatorem konkursu „Ptaki z parku Chełmońskiego” jest Dworek Adama Chełmońskiego mający swoją siedzibę w Adamowiźnie przy ul. M. Chełmońskiego 8

2. Cel konkursu:
|Uwrażliwienie na dbałość o przyrodę, kształtowanie postaw proekologicznych, poznawanie ptaków odwiedzających budki lęgowe zimą, rozwijanie wyobraźni, kreatywności i zdolności manualnych dzieci.

3. Termin nadsyłania prac:
Konkurs trwa od 1 września 2022 do 5 października 2022. Wykonane prace należy dostarczyć najpóźniej do 5 października 2022 do Poczekalni PKP mieszczącej się w budynku Dworca PKP w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. 1 Maja 4 w godzinach pracy, tj. poniedziałek-piątek: 12-18 lub Dworku Adama Chełmońskiego w Adamowiźnie, mieszczącego się przy ulicy M. Chełmońskiego 8 w godzinach pracy, tj. Wtorek-czwartek: 12-18, sobota-niedziela: 10-18.

4. Zasady konkursu:
Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać budkę lęgową dla ptaków. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
– I kategoria – kl. I-IV.
– II kategoria – kl. V-VIII.
Technika i wykonanie budki lęgowej jest dowolna – liczy się pomysłowość. Należy pamiętać o podstawowych funkcjach budek lęgowych, takich jak: odpowiednie wymiary, odpowiednia średnica otworu, odpowiednia odległość między dnem a otworem wlotowym, możliwość otwierania i tp. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć następujące informacje:

Imię i nazwisko autora.
Klasa i nazwa szkoły.
Miejsce zamieszkania.
Nr telefonu kontaktowego do Rodzica lub Opiekuna.

5. Rozstrzygnięcie konkursu:
Organizator powoła komisję konkursową, która oceni solidność wykonania, walory estetyczne oraz użytkowe zgłoszonych prac. Komisja przyzna nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej z dwóch kategorii wiekowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 8 października 2022 o godz. 11:00 w Dworku Adama Chełmońskiego znajdującego się w Adamowiźnie przy ul. M. Chełmońskiego 8. Budki lęgowe będzie można zabrać ze sobą lub zostawić do zawieszenia przy dworku.

6. Postanowienia końcowe:
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w konkursie oraz jego promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminu konkursu.

7. Kontakt do organizatora:
W razie pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt mailowy: dworeknagorce@centrumkultury.eu lub telefoniczny 605 838 751