Konferencja „Kultura w 3D – 3D w kulturze”

Już po raz drugi spotkamy się z inicjatywy Fundacji Koncept Kultura z przedstawicielami instytucji kultury, organizacji pozarządowych i sektora kreatywnego, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. W tym roku zagraliśmy dwuznacznością terminu “3D”, opierając każde z trzech “D” na ważnych dla nas w animacji kultury terminach: DZIEDZICTWO, DOSTĘPNOŚĆ, DIALOG.

Przedstawiciele 10 instytucji zaprezentują swoje działania, odwołując się do tytułowych „D”. Jesteśmy przekonani, że zainspiruje to słuchaczy do czerpania z prezentowanych pomysłów i dalszego ich udoskonalania.

Program konferencji:

10:00 „Dialog, dostępność, dziedzictwo – 3D w działaniach fundacji” – Fundacja Koncept Kultura (prelegenci: Anna Osiadacz i Zygmunt Fit – zarząd Fundacji)

10:30 „Więcej niż 3D – nowoczesne technologie w kulturze” – Vimagineo sp. z o.o. (prelegent Michał Grzesiczek – prezes zarządu Vimagineo)

11:00 „Kalejdoskop Niepodległej” – Biuro Programu „Niepodległa” (prelegent: Marcin Rembacz – kierownik Działu Promocji i Projektów Biura Programu „Niepodległa”)

11:30 „Wirtualne Muzeum Jana Szczepkowskiego – udostępnianie lokalnego dziedzictwa na skalę globalną” – Milanowskie Centrum Kultury (prelegenci: Aneta Majak – wieloletni Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury, animator społeczno-kulturowy, grafik komputerowy, pedagog oraz Tobiasz Bułynko – milanowski artysta plastyk, fotograf i grafik)

12:00 „Marian na wojnie – przystępny i pogodny sposób przybliżania historii dzieciom i młodzieży” – Muzeum Historii Polski (prelegent: Wojciech Kalwat – historyk, kierownik Działu Projektów Kulturalnych i Współpracy z Zagranicą w Muzeum Historii Polski w Warszawie)

12:30 „(Pra)dziedzictwo – jak wciągnąć widza w niewidzialną historię” – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego (prelegentka: Dorota Słowińska-Kamasa – dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie)

13:00 „Włączamy! – dobre praktyki przeciwdziałania wykluczeniu w kulturze” – Aż Słowo (prelegentka: Monika Marciniak – animatorka społeczna, audiodeskryptorka, autorka i koordynatorka wielu nagradzanych projektów kulturalnych i społecznych promujących dostępność w kulturze i życiu społecznym)

13:30 „Poznańskie Muzeum Pyry – czyli jak promować regionalne dziedzictwo na poważnie i z przymrużeniem oka” (prelegent: Marcin Lutomski – socjolog, dyrektor Muzeum Pyry, od 20 lat zajmuje się zawodowo organizowaniem widowisk historycznych pod nazwą Walhalla – Inscenizacje Historyczne)

14:30 „Bogactwo w różnorodności – działalność Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki” – Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim (prelegenci: Łukasz Nowacki – animator kultury, specjalista do spraw historii miasta, autor publikacji na temat dziejów miasta i regionu; Marcin Mazur – doktor sztuki muzycznej w dyscyplinie dyrygentura, pracuje z Grodziskim Chórem Bogorya, koordynator gminnego programu Strefa Aktywnego Seniora; Agnieszka Wąsik – kierownik Działu Promocji i Reklamy w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, koordynator do spraw świetlic wiejskich)

15:30 „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Udostępnij swoje dziedzictwo, zostań rodzinnym archiwistą!” – Archiwum Państwowe w Warszawie (prelegentka: dr Violetta Urbaniak – adiunkt, Archiwum Państwowe w Warszawie).

Całość konferencji będzie dostępna online, poszczególne prelekcje będą prezentowane w ramach cyklu „Z kulturą o kulturze” na kanale YouTube.

Plakat konferencji Kultura w 3D