Regulamin

REGULAMIN KINA WOLNOŚĆ

Regulamin Kina Wolność określa zasady korzystania z pomieszczeń Willi Radogoszcz
w celu zapewnienia sprawnej obsługi naszych gości oraz określa zasady bezkonfliktowego
i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

INFORMUJEMY, ŻE OBIEKT JEST MONITOROWANY

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wstęp na wydarzenia odbywające się w Kinie Wolność jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na dane wydarzenie, chyba, że ma ono charakter nieodpłatny.
 2. Podczas seansów filmowych i innych wydarzeń odbywających się w Kinie Wolność zabrania się:
  • dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku (ustawa o prawie autorskim Dz. U.1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994r.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I PODLEGAJĄ USTAWOWEJ KARZE,
  • wchodzenia na seanse filmowe z włączonymi telefonami komórkowymi, laptopami, tabletami etc.- mogą one bowiem powodować zakłócenia urządzeń technicznych odpowiadających za właściwy przebieg projekcji,
  • spożywania artykułów spożywczych, alkoholu i palenia papierosów, używania e-papierosów oraz innych używek,
  • jakiegokolwiek zachowania powodującego zakłócenia podczas imprezy,
  • wnoszenia na salę kinową Willi Radogoszcz, w którym odbywa się impreza, artykułów spożywczych,
  • wnoszenia na salę kinową przedmiotów ostrych oraz ponadgabarytowych typu plecaki, paczki, futerały etc.
 3. Za rzeczy pozostawione na sali kinowej Kino Wolność nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Po zakończeniu imprezy prosimy o pozostawanie na sali kinowej porządku.
 5. Wszelakie zamierzone zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane właściwym organom porządkowym.
 6. Toalety przeznaczone są wyłącznie dla gości i pracowników Kina Wolność.
 7. Obsługa Kina Wolność ma prawo odmówić wstępu do obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osobom zachowującym się niekulturalnie lub agresywnie wobec inny naszych gości lub pracowników.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Zakupu biletów na seanse filmowe można dokonywać za pośrednictwem internetowej sprzedaży biletów online na naszej stronie internetowej www.centrumkultury.eu, osobiście w kasach Kina Centrum Kultury
  (ul. Spółdzielcza 9) lub bezpośrednio przed seansem w kasie Kina Wolność.
 2. Na seanse filmowe odbywające się w Kinie Wolność nie prowadzi się rezerwacji miejsc ,
 3. Zwrot biletów na seanse filmowe jest możliwy tylko za okazaniem paragonu z kasy fiskalnej, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem projekcji.
 4. Kasy kina otwierane są na godzinę przed pierwszym seansem, a zostają zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 5. Bilety należy zachować do końca trwania seansu filmowego.
 6. Kasjer może odmówić sprzedania biletu w sytuacji:
  • kiedy osoba nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie, chyba,
   że jest pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego,
  • kiedy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych klientów,
  • jeśli zaistnieją przyczyny formalne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zakup biletu na wydarzenie lub potwierdzenie rezerwacji na wydarzenie bezpłatne odbywające się w Kinie Wolność jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Nie zastosowanie się do któregoś z punktów niniejszego regulaminu będzie równoznaczne z koniecznością opuszczenia obiektu bez prawa ubiegania się zwrotu poniesionych kosztów przez osobę/by nieprzestrzegające regulaminu.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2019.

 

 

Dyrekcja Ośrodka Kultury
Gminy Grodzisk Mazowiecki

support: estinet.pl