Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

Regulamin Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki określa zasady korzystania z pomieszczeń Ośrodka Kultury w celu zapewnienia sprawnej obsługi naszych gości oraz określa zasady bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

INFORMUJEMY, ŻE OBIEKT JEST MONITOROWANY

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Wstęp na imprezy odbywające się w Ośrodku Kultury jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na daną imprezę, chyba,że ma ona charakter nieodpłatny.

2. Podczas seansów filmowych i innych imprez odbywających się w Ośrodku Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku (ustawa o prawie autorskim Dz. U.1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994r.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I PODLEGAJĄ USTAWOWEJ KARZE,
b) wchodzenia na imprezę z włączonymi telefonami komórkowymi,laptopami, tabletami etc.- mogą one bowiem powodować zakłócenia urządzeń technicznych odpowiadających za właściwy przebieg imprezy,
c) spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz używania e-papierosów,
d) jakiegokolwiek zachowania powodującego zakłócenia podczas imprezy,
e) wnoszenia na salę widowiskowo–kinową lub do innego pomieszczenia Ośrodka Kultury, w którym odbywa się impreza, artykułów spożywczych. Wyjątek stanowią artykuły zakupione w bufecie kinowym, przed seansami filmowymi,
f) wnoszenia na salę widowiskowo-kinową przedmiotów ponadgabarytowych typu plecaki, paczki, futerały, wózki dziecięce, hulajnogi etc.

3. Za rzeczy pozostawione na sali widowiskowo-kinowej Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności.

4. Po zakończeniu imprezy prosimy o pozostawanie na sali widowiskowo–kinowej porządku.

5. Wszelakie zamierzone zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane właściwym organom porządkowym.

6. Toalety przeznaczone są wyłącznie dla gości i pracowników Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.

7. Obsługa Ośrodka Kultury ma prawo odmówić wstępu do obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osobom zachowującym się niekulturalnie lub agresywnie wobec inny naszych gości lub pracowników.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Zwrot biletów jest możliwy wyłącznie za okazaniem paragonu z kasy fiskalnej:
a) na imprezy kulturalne najpóźniej dzień przed wydarzeniem,
b) na seanse kinowe przed rozpoczęciem seansu.

2. Kasy kina są zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

3. Bilety grupowe są sprzedawane kiedy grupa liczy minimum 20 osób.

4. Bilety należy zachować do końca trwania seansu/imprezy.

5. Kasjer może odmówić sprzedania biletu w sytuacji:
a) kiedy osoba nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie lub imprezie, chyba, że jest pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego,
b) kiedy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych klientów,
c) jeśli zaistnieją przyczyny formalne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zakup biletu na imprezę odbywającą się w Ośrodku Kultury jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Nie zastosowanie się do któregoś z punktów niniejszego regulaminu będzie równoznaczne z koniecznością opuszczenia obiektu Ośrodka Kultury bez prawa ubiegania się zwrotu poniesionych kosztów przez osobę/by nieprzestrzegające regulaminu.

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.03.2014 r.

 

Dyrekcja Ośrodka Kultury
Gminy Grodzisk Mazowiecki

support: estinet.pl