Żurawie w dobrych rękach

– Wszystko, co się będzie działo na tej scenie, dotyczyć będzie olbrzymiej powierzchni ponad 360 km². Wszystkie aktywności, które będą się na scenie odnajdować, jako aktywności nagrodzone, realizowane są dla prawie 100 tys. mieszkańców – powiedział Grzegorz Nawrocki, prowadzący III Galę Aktywności Lokalnej, która odbyła się 16 lutego w Centrum Kultury. Głównym punktem uroczystości było wręczenie Żurawi Powiatu Grodziskiego.

fot. J. Pytlarczyk/SEiM

Więcej w numerze 316 marzec 2022 na stronach 17-20

support: estinet.pl