Zmiany, zmiany

Piotr Galiński, który od 1994 roku pełnił funkcję zastępcy burmistrza, 15 stycznia udał się na zasłużoną emeryturę. Stanowisko wiceburmistrza objął Michał Klonowski, dotychczasowy prezes ZWiK.

fot. grodzisk.pl

44-letni absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, a na Polskiej Akademii Nauk zdobył tytuł MBA. Jest rodowitym grodziszczaninem. W latach 2002-15 zdobywał doświadczenie w sektorze niepublicznym, a jako prezes ZWiK-u między innymi nadzorował realizację wartego 85 mln zł projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”.