Zaprzysiężenia, przemówienia i pierwsze decyzje

Choć wszystkie sesje Rady Miejskiej są otwarte dla publiczności, żadna nie cieszy się takim zainteresowaniem jak obrady otwierające kolejną kadencję. Nie inaczej było 7 maja, kiedy została zwołana pierwsza sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. Po raz trzeci miejscem inauguracji było Centrum Kultury, dzięki temu ślubowanie burmistrza Tomasza Krupskiego i radnych oraz wybory na przewodniczącego Rady Miejskiej mogło zobaczyć na żywo kilkaset osób. Uroczysty charakter sesji podkreśliło wprowadzenie sztandaru gminy oraz hymn państwowy zaśpiewany na samym początku przez Chór Cantata.


Więcej w numerze 338 maj 2024 na stronach 8-9

support: estinet.pl