Zadania na szóstkę

Grodziska Szóstka może się poszczycić tytułem Najlepszej Kreatywnej Szkoły na Mazowszu. Placówka zwyciężyła w kategorii szkół podstawowych z gmin i miast powyżej 20 tys. mieszkańców w IV edycji organizowanego przez samorząd wojewódzki konkursu „Edukreator na Mazowszu”.

fot. arch. SP nr 6

Jak można dowiedzieć się z komunikatu wojewódzkich służb prasowych, zadaniem szkół było ukazanie osiągnięć dotyczących kreatywnego rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury, a także wsparcie naukowo-pedagogiczne nauczycieli, stworzony system zajęć pozalekcyjnych, zbudowaną infrastrukturę oraz zastosowanie pomocy dydaktycznych. I można powiedzieć, że Szóstka wywiązała się z tych zadań na szóstkę.

fot. arch. SP nr 6

Więcej w numerze 305 styczeń-luty 2021 na stronie 9

support: estinet.pl