Bogoria nr 292 październik 2019

Bogoria nr 292 październik 2019

Październikowe wydanie Bogorii poświęcone jest m.in. zawieszeniu wiechy na Legia Training Center, które będzie tworzyć: sześć pełnowymiarowych boisk, 9 tys. m kw. powierzchni biurowej, medycznej, fizjoterapeutycznej, część hotelowa i prawie dwieście miejsc pracy.

Relacjonujemy uroczystość związaną z obeliskiem upamiętniającym rozstrzelanych przez Niemców w pierwszych dniach okupacji mieszkańców Grodziska, odsłonięcie tablicy dedykowanej Kolejarzom EKD – żołnierzom Armii Krajowej oraz przebieg Rodzinnego Pikniku Historycznego.

Rozmawiamy z koordynatorem Mazowieckiego Interwencyjnego Centrum Leczenia Udarów w Szpitalu Zachodnim dr. Krzysztofem Bartoszem Kądziołką, koordynatorem grup rekonstrukcji historycznej Mateuszem Kołotą, autorką książki “Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii” Małgorzatą Rejmer.

Informujemy o zajęciu 4 miejsca w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Rankingu Samorządów dziennika “Rzeczpospolita” przez gminę Grodzisk, inauguracji CoWorku.

Opisujemy XV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych “Ogrody Integracji”, Grodziski Charytatywny Bieg w Szpilkach, 5 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Folkowej Grodzisk Folk Fest.

Bogoria nr 292 październik 2019 – PDF do pobrania

 

Zobacz wydanie online