Bogoria nr 286 marzec 2019

Bogoria nr 286 marzec 2019

Marcowe wydanie Bogorii poświęcone jest m.in. Grodziskim Spotkaniom Wielokulturowym “Sploty”, które składały się z 21 wydarzeń kulturalnych i w których wzięło udział w sumie półtora tysiąca osób. Spotkaniom towarzyszyło hasło “Światło ze Wschodu”. W programie znalazły się koncerty, spektakle, spacery historyczne, spotkania z ekspertami, opowieści, projekcje filmów i warsztaty kulinarne.

Rozmawiamy z: skarbnikiem gminy Piotrem Leśniewskim, radnym Stanisławem Kolasą i fotografem Marcinem Masalskim.

Relacjonujemy I Konferencję Fotowoltaiczną, podsumowanie IV edycji Strefy Aktywnego Seniora, koncert pamięci Marka Cabanowskiego, uroczyste otwarcie świetlicy w Opypach, koncert 12 tenorów.

Opisujemy spotkanie dotyczące twórczości Tadeusza Różewicza, wernisaż wystawy “Retrospekcje” Kingi Staręgi, wiedeński koncert ostatkowy, uroczystość wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie i lekcję wychowania fizycznego z lekkoatletką Joanną Jóźwik.

Bogoria nr 286 marzec 2019 – PDF do pobrania

 

Zobacz wydanie online

support: estinet.pl