Współczesny patriotyzm

Jak co roku kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja była w Grodzisku powodem do wspólnego radosnego świętowania. Zadowolenie organizatorów i uczestników było tym większe, że obchodom towarzyszyła słoneczna pogoda. Tym razem uroczystość stała się okazją do uhonorowania odznaką Złota Bogoria pięciorga zasłużonych instruktorów Hufca ZHP Grodzisk Mazowiecki.

Więcej w numerze 328 maj 2023 na stronie 8

support: estinet.pl