Wsparcie w ograniczeniach

Choć pandemia nie wpłynęła na katalog świadczeń oferowanych przez grodziski Ośrodek Pomocy Społecznej, to sprawiła, że potrzebujących pomocy jest więcej. Ponadto OPS jest zaangażowany we wsparcie osób odbywających kwarantannę, natomiast musiał zrezygnować z organizowanych przez siebie świątecznych wydarzeń.

fot. ERP.TV

Więcej w numerze 304 grudzień 2020 na stronie 7

support: estinet.pl